Na een (gratis) oriënterend gesprek en de intake, gaan het kind en ik samenwerken in sessies van 50 minuten. Afhankelijk van de gebleken behoeften, kunnen we zowel op emotioneel- als op leergebied aan de slag, of we beperken ons tot één van deze aspecten.

In principe moet er na minstens 5 sessies vooruitgang of verandering optreden. Ik hanteer voor één aangedragen belemmering een maximum van 10 sessies. In overleg kan de samenwerking nadien uiteraard voortduren om de opgedane ervaring en kennis te verdiepen en uit te breiden of om een andere complicatie aan te gaan.