Mijn kind wordt gepest of pest zelf

remedialteaching-gepest

Een pester en degene die gepest wordt, zijn nauw met elkaar verbonden. Onzekerheid en angst zijn de belangrijkste factoren die leiden tot dit gedrag, zowel van de dader als het slachtoffer.
Hoewel beiden met dezelfde gevoelens kampen kan degene die gepest wordt zich erg in het nauw gedreven voelen en volledig geïsoleerd raken. Er zijn talloze programma’s op scholen die pesten moeten voorkomen, maar individuele aandacht voor het slachtoffer en de dader blijkt vaak tot het meest positieve resultaat te leiden.
Met een kind dat gepest wordt werk ik aan zelfvertrouwen. We gaan daarnaast op zoek naar hoe het kind kan reageren zodat de pester zijn interesse verliest.
Een kind dat pest is net zo goed onzeker. Het zoekt bevestiging in zijn omgeving en weet niet beter dan op een negatieve manier aandacht te vragen en aan te bieden. Ook met dit kind werk ik aan eigenwaarde en daarbij gaan we kijken hoe het zijn energie op een liefdevollere manier kan uiten, waardoor het uiteindelijk krijgt waar het werkelijk naar verlangt: positieve interactie met de mensen om zich heen.