Mijn kind is dyslectisch

Dyslexie is een veelgebruikte noemer voor kinderen die kampen met hardnekkige spellingsproblemen. Een gedegen onderzoek kan uitwijzen of een kind daadwerkelijk dyslectisch is of ‘gewoonweg’ zwak in spelling.
Remedial teaching kan in beide gevallen de nodige ondersteuning bieden.