Mijn kind is autistisch

Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. Dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. Zo hebben mensen met autisme vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, recht door zee, analytisch en hardwerkend, maar hebben ze moeite met overzicht houden en sociale contacten en hebben ze een opvallend beperkt aantal interesses of activiteiten. Met autisme word je geboren en blijft gedurende je hele leven een rol spelen. Het wordt niet veroorzaakt door de opvoeding.
Autisme kan je niet genezen, maar het kind en zijn omgeving kunnen er wel mee leren omgaan.

Dit zijn veelvoorkomende kenmerken van kinderen met autisme :

– moeite met veranderingen;
– moeite met contact maken;
– weinig gevoel voor wat anderen van hem of haar verwachten in een bepaalde situatie;
– liefst altijd bezig met één bepaald onderwerp of een hobby;
– angstig in onbekende situaties en gezelschappen;
– weinig begrip voor emoties van anderen;
– graag alles steeds op dezelfde manier doen (vasthouden aan routines);
– geen inzicht in non-verbale communicatie zoals gebaren

Een kindercoach kan een kind met een lichte vorm van autisme helpen positief om te gaan met zichzelf en zijn omgeving. Coach en kind gaan op zoek naar factoren waardoor het kind zich veilig voelt en rust ervaart en vinden manieren om dezelfde of gelijkwaardige omstandigheden te creëren in sociale situaties die het kind als moeilijk ervaart. Als het kind emotioneel meer in balans is, zal het onherroepelijk ook op cognitief niveau beter functioneren.