Mijn kind heeft spellingsproblemen

Spellingsproblemen kunnen een belemmering voor elk ander vak betekenen. Als een kind slecht in spellen is hoeft dat niet meteen te betekenen dat het dyslectisch is. Wellicht heeft het om andere reden een achterstand opgelopen en kan het met extra ondersteuning en oefenen weer op niveau gebracht worden. De resultaten van een test zullen de basis voor het ondersteunend leerprogramma vormen of aangeven dat een andere leermethode aan de orde is.