Mijn kind heeft leerproblemen en/of een leerachterstand

Een leerachterstand hoeft niet meteen te betekenen dat uw kind een specifiek leerprobleem heeft. Leerachterstanden kunnen ook oplopen door factoren die niets met het intellectuele vermogen van het kind te maken heeft. Wel is het belangrijk tijdig in te grijpen en met een stappenplan weer zo snel mogelijk op gewenst niveau te komen.

Een leerprobleem houdt in dat een kind een belemmering ondervindt om bepaalde vaardigheden te automatiseren; vaardigheden aan te leren en te reproduceren. Zo kan een kind dat dyscalculie heeft heel moeilijk reken- en wiskundige handelingen aanleren, oproepen en toepassen. De mate van intelligentie hoeft hier niets mee te maken hebben, het gaat om een stoornis in de hersenen.
Een leerprobleem vergt allereerst een gedegen onderzoek en diagnose. Vervolgens wordt planmatig met het kind gewerkt zodat het leert omgaan met zijn beperking en met hulpmiddelen alsnog op zijn niveau onderwijs kan volgen.