Mijn kind heeft een gedragsstoornis

Anti-sociaal of baldadig tot agressief gedrag kent velerlei oorzaken en kan zeer vervelende gevolgen hebben voor het kind en zijn omgeving.
Het kind en ik zullen, in samenwerking met de ouder(s), op zoek gaan naar een manier om de negatieve energie waar het kind mee kampt een dusdanige uitweg te geven zodat het in het dagelijkse leven beter kan functioneren. Hoe we dat doen hangt van het karakter van het kind af. Door middel van spel, tekening, verhaal of een ‘gewoon’ gesprek zoeken we naar momenten en situaties die de emotionele beleving van het kind triggeren en hoe we de negatieve reactie kunnen ombuigen.