Mijn kind heeft dyscalculie

Een gebrek aan ‘getalbegrip’ kan een eenvoudige dagelijkse handeling als uitrekenen hoeveel de boodschappen kosten al tot een grote uitdaging maken.
Een diagnostisch onderzoek zal aangeven op welk gebied van rekenen de kern van het probleem zit. Vervolgens zal ik als Remedial Teacher stapsgewijs de nodige ondersteuning geven.