Mijn kind heeft concentratieproblemen (ADHD/ADD)

‘Mijn kind is zó druk, kan geen minuut stil zitten! Mijn kind is zo dromerig, het is zo snel afgeleid!’…

Je voor een bepaalde tijd concentreren is in dit digitale tijdperk, met impulsen die je van alle kanten (ongevraagd) benaderen voor veel kinderen en mensen erg moeilijk.
Misschien heeft uw kind wel de diagnose ADHD of ADD gekregen.
Verschillende strategieën en oefeningen kunnen uw kind helpen om te gaan met zijn of haar drukke belevingswereld en de spanningsboog te verlengen.
In een aantal sessies bied ik uw kind handvatten aan waarmee het op momenten waarin het zich moet concentreren de nodige innerlijke rust kan vinden en de eindeloze gedachtestroom even langs zich heen kan laten gaan.