remedial-teaching-kinderen-1a

Internet, gamen, clubjes, sport, muziek….. Mogelijkheden om jezelf af te leiden zijn onbeperkt en dringen zich ongevraagd op. Veel kinderen vinden het moeilijk hun tijd efficiënt in te delen en een moment van rust te vinden om de dagelijkse ervaringen een plek te kunnen geven.

Concentratiestoornis lijkt een algemeen probleem onder schoolgaande kinderen en Ritalin staat in menig medicijnkastje van een actief gezin. Heeft een kind bovendien te kampen met een reken- of taalbelemmering, dan kan het schoolgaan een verplichte uitdaging zijn die enorm veel energie, frustratie en spanning meebrengt.

Soms is de thuissituatie een bron van spanning of er is iets in het verleden gebeurd (wellicht zowel door het kind als ouder vergeten), wat van invloed kan zijn op de huidige emotionele belevingswereld van het kind. Het kind kan hierdoor weerbarstig, teruggetrokken, boos, schuchter of belemmerend gedrag vertonen. Bovendien kunnen hevige emoties de cognitieve capaciteit (leervermogen) van een kind beïnvloeden.