Mijn kind heeft leerproblemen en/of een leerachterstand

Een leerachterstand hoeft niet meteen te betekenen dat uw kind een specifiek leerprobleem heeft. Leerachterstanden kunnen ook oplopen door factoren die niets met het intellectuele vermogen van het kind te maken heeft. Wel is het belangrijk tijdig in te grijpen en met een stappenplan weer zo snel mogelijk op gewenst niveau te komen. Een leerprobleem houdt in dat een kind … Read More