Mijn kind heeft concentratieproblemen (ADHD/ADD)

‘Mijn kind is z├│ druk, kan geen minuut stil zitten! Mijn kind is zo dromerig, het is zo snel afgeleid!’… Je voor een bepaalde tijd concentreren is in dit digitale tijdperk, met impulsen die je van alle kanten (ongevraagd) benaderen voor veel kinderen en mensen erg moeilijk. Misschien heeft uw kind wel de diagnose ADHD of ADD gekregen. Verschillende strategie├źn … Read More

Mijn kind heeft dyscalculie

Een gebrek aan ‘getalbegrip’ kan een eenvoudige dagelijkse handeling als uitrekenen hoeveel de boodschappen kosten al tot een grote uitdaging maken. Een diagnostisch onderzoek zal aangeven op welk gebied van rekenen de kern van het probleem zit. Vervolgens zal ik als Remedial Teacher stapsgewijs de nodige ondersteuning geven.

Mijn kind is dyslectisch

Dyslexie is een veelgebruikte noemer voor kinderen die kampen met hardnekkige spellingsproblemen. Een gedegen onderzoek kan uitwijzen of een kind daadwerkelijk dyslectisch is of ‘gewoonweg’ zwak in spelling. Remedial teaching kan in beide gevallen de nodige ondersteuning bieden.

Mijn kind heeft spellingsproblemen

Spellingsproblemen kunnen een belemmering voor elk ander vak betekenen. Als een kind slecht in spellen is hoeft dat niet meteen te betekenen dat het dyslectisch is. Wellicht heeft het om andere reden een achterstand opgelopen en kan het met extra ondersteuning en oefenen weer op niveau gebracht worden. De resultaten van een test zullen de basis voor het ondersteunend leerprogramma … Read More

Mijn kind heeft leerproblemen en/of een leerachterstand

Een leerachterstand hoeft niet meteen te betekenen dat uw kind een specifiek leerprobleem heeft. Leerachterstanden kunnen ook oplopen door factoren die niets met het intellectuele vermogen van het kind te maken heeft. Wel is het belangrijk tijdig in te grijpen en met een stappenplan weer zo snel mogelijk op gewenst niveau te komen. Een leerprobleem houdt in dat een kind … Read More