Hooggevoeligheid. Mijn kind is heel erg gevoelig

Steeds meer kinderen zijn zo gevoelig dat indrukken, sferen en emoties in hun omgeving zoveel indruk op ze maken dat ze overprikkeld raken. Het gevolg kan zijn dat deze kinderen – maar er zijn heel wat volwassenen die hier net zo goed mee te maken hebben – geen onderscheid meer kunnen maken tussen hun eigen gevoelens en gevoelens van anderen; … Read More

Mijn kind is autistisch

Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. Dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. Zo hebben mensen met autisme vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, recht door zee, analytisch en hardwerkend, maar hebben ze moeite met overzicht houden en sociale contacten en hebben ze … Read More

Mijn kind heeft een gedragsstoornis

Anti-sociaal of baldadig tot agressief gedrag kent velerlei oorzaken en kan zeer vervelende gevolgen hebben voor het kind en zijn omgeving. Het kind en ik zullen, in samenwerking met de ouder(s), op zoek gaan naar een manier om de negatieve energie waar het kind mee kampt een dusdanige uitweg te geven zodat het in het dagelijkse leven beter kan functioneren. … Read More

Mijn kind wordt gepest of pest zelf

Een pester en degene die gepest wordt, zijn nauw met elkaar verbonden. Onzekerheid en angst zijn de belangrijkste factoren die leiden tot dit gedrag, zowel van de dader als het slachtoffer. Hoewel beiden met dezelfde gevoelens kampen kan degene die gepest wordt zich erg in het nauw gedreven voelen en volledig geïsoleerd raken. Er zijn talloze programma’s op scholen die … Read More

Mijn kind slaapt slecht

Tekort aan slaap maakt het zenuwstelsel gevoeliger waardoor iemand sneller uit balans raakt. Een gebroken slaap kan allerlei oorzaken hebben die soms moeilijk te traceren zijn. In eerste instantie gaat het erom de rust weer te vinden om in slaap te vallen waarna andere problemen in een ander licht komen te staan. Wat weerhoudt een kind ervan om in slaap … Read More

Mijn kind heeft faalangst/angst, is zo onzeker

Angst is een emotie die nuttig en gezond kan zijn om voorzichtig en zorgvuldig nieuwe, onbekende of moeilijke situaties tegemoet te treden. Als angst overheerst en geest en lichaam gaat beheersen, dan zal het juist een belemmering vormen om rustig na te denken en goed te functioneren. Mensen kunnen op heel verschillende manieren reageren. Zo kan angst ervoor zorgen dat … Read More

Mijn kind heeft concentratieproblemen (ADHD/ADD)

‘Mijn kind is zó druk, kan geen minuut stil zitten! Mijn kind is zo dromerig, het is zo snel afgeleid!’… Je voor een bepaalde tijd concentreren is in dit digitale tijdperk, met impulsen die je van alle kanten (ongevraagd) benaderen voor veel kinderen en mensen erg moeilijk. Misschien heeft uw kind wel de diagnose ADHD of ADD gekregen. Verschillende strategieën … Read More

Mijn kind heeft dyscalculie

Een gebrek aan ‘getalbegrip’ kan een eenvoudige dagelijkse handeling als uitrekenen hoeveel de boodschappen kosten al tot een grote uitdaging maken. Een diagnostisch onderzoek zal aangeven op welk gebied van rekenen de kern van het probleem zit. Vervolgens zal ik als Remedial Teacher stapsgewijs de nodige ondersteuning geven.

Mijn kind is dyslectisch

Dyslexie is een veelgebruikte noemer voor kinderen die kampen met hardnekkige spellingsproblemen. Een gedegen onderzoek kan uitwijzen of een kind daadwerkelijk dyslectisch is of ‘gewoonweg’ zwak in spelling. Remedial teaching kan in beide gevallen de nodige ondersteuning bieden.

Mijn kind heeft spellingsproblemen

Spellingsproblemen kunnen een belemmering voor elk ander vak betekenen. Als een kind slecht in spellen is hoeft dat niet meteen te betekenen dat het dyslectisch is. Wellicht heeft het om andere reden een achterstand opgelopen en kan het met extra ondersteuning en oefenen weer op niveau gebracht worden. De resultaten van een test zullen de basis voor het ondersteunend leerprogramma … Read More