Er komt zo veel op kinderen af in deze tijd!

Voor veel kinderen is het moeilijk tijd efficiënt in te delen en een moment van rust te vinden om de dagelijkse ervaringen een plek te geven.

Communicatie gaat vliegensvlug in dit digitale tijdperk. Mogelijkheden om jezelf af te leiden zijn onbeperkt en dringen zich ongevraagd op; internet, gamen, aanbod van tientallen verschillende clubjes, sport, muziek…

Concentratie stoornis lijkt een algemeen probleem onder schoolgaande kinderen en Ritalin staat in menig medicijnkastje van een actief gezin.

Heeft een kind bovendien te kampen met een reken- of taalbelemmering, dan kan het schoolgaan als een verplichte uitdaging voelen die enorm veel energie, frustratie en stress meebrengt.

Soms is de thuissituatie een bron van spanning of er is iets in het verleden gebeurd (wellicht door zowel het kind als ouder vergeten), wat invloed kan hebben op de huidige emotionele belevingswereld van het kind. Hierdoor  kan het weerbarstig, teruggetrokken, boos, schuchter of op een andere manier voor hemzelf of zijn omgeving belemmerend gedrag vertonen. Bovendien kunnen hevige emoties de cognitieve (verstandelijke) capaciteit van een kind beïnvloeden.

Bekijk hier mijn blog: Tips en toolsIk help uw kind graag weer positief in het leven te staan en gemotiveerd naar school toe te gaan.

Meer over remedial teaching en coaching


Eveline Philipse
Remedial teacher en coach
Beethovenstraat 30-32
1077 JH Amsterdam
M 06 2650 9977